• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Nyckelords-arkiv: Proteiner

Mångsidigt protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom förtvinar de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik. Forskningen för att ta fram nya behandlingar riktar därför oftast in sig på att rädda eller återställa just dessa celler. I en ny studie från Lunds universitet angriper forskare sjukdomen från ett annat håll, genom att tidigt aktivera hjärnans ”totalförsvar”. Parkinsonfonden stödjer studien.
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , | Stängt för kommentarer

Specialdesignade antikroppar kan riktas mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Parkinsonfonden är en av de som stödjer denna viktiga forskning: Stora satsningar pågår för att oskadliggöra små – men giftiga – proteinsammansättningar som uppstår vid bland annat Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att designa antikroppar som är specifikt inriktade mot de skadliga proteinerna. [...]
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , , | Stängt för kommentarer

Protein var orsak till parkinson hos möss

När en variant av proteinet alfa-synuklein injiceras i hjärnan utvecklas Parkinsons sjukdom, enligt en studie på möss i tidskriften Science. Fyndet kan bli en viktig pusselbit för att förstå hur sjukdomen uppstår.
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , | Stängt för kommentarer

Umeåforskare nu ännu närmare tidig upptäckt av Parkinsons sjukdom

I samarbete med kolleger i Oxford har en grupp forskare vid Umeå universitet nu vidareutvecklat sin upptäckt av ett sätt att tidigt upptäcka Parkinsons sjukdom och man är nu närmare en tillämpning i sjukvården.
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , , , | Stängt för kommentarer

Forskare ett steg närmare bromsmedicin för Parkinsons

Forskare vid Lunds universitet, som bl a stöds av Parkinsonfonden, kan i en ny rapport avslöja hur Parkinsons sjukdom sprider sig i hjärnan. I experiment på råttmodeller blottlägger de för första gången en infektionsliknande process, tidigare använd för att förklara galna kosjukan, där ett felveckat protein färdas från sjuk till frisk cell. Infektionsteorin har aldrig [...]
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , , | Stängt för kommentarer

Bakterieavväpnare aktiverar fiberbildning hos parkinsonprotein

Samma substans som bromsar bakteriers infektionsförmåga kan påskynda fiberbildning av det protein som är delaktigt i utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Studien visar hur viktig grundforskning är för att förstå eventuella sidoeffekter då läkemedelskandidater växelverkar med olika målproteiner.  Det är forskare vid Umeå universitet som publicerat undersökningen i den senaste utgåvan av den ansedda tidskriften Journal [...]
Publicerat i Nyheter, Uncategorized | Också med nyckelorden , , | Stängt för kommentarer

Ny ledtråd om Parkinsons sjukdom

En överraskande upptäckt har avslöjat nya ledtrådar om mekanismen bakom Parkinsons sjukdom. Med dessa hoppas forskarna kunna förhindra att sjukdomen förvärras – eller till och med utvecklas från första början.
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden | Stängt för kommentarer

REPLACES EU-program i syfte att utveckal nya behandlingsmetoder

REPLACES Projektet finansieras av 7:e Ramprogrammet inom EU. Projektets fullständiga titel är: Restorative Plasticity at Corticostriatal Excitatory Synapses. Projektet startades 2008 och skall pågå till oktober 2012
Publicerat i Forskning och Nyheter | Också med nyckelorden | Stängt för kommentarer