• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Nyckelords-arkiv: Alzheimer

Specialdesignade antikroppar kan riktas mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Parkinsonfonden är en av de som stödjer denna viktiga forskning: Stora satsningar pågår för att oskadliggöra små – men giftiga – proteinsammansättningar som uppstår vid bland annat Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att designa antikroppar som är specifikt inriktade mot de skadliga proteinerna. [...]
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , , | Stängt för kommentarer

Hopp för piller mot Alzheimers

Svenska Dagbladet rapporterar om lovande försök för att hitta bot för Parkinsons sjukdom respektive Alzheimers sjukdom.
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , | Stängt för kommentarer

Internationell neurologisk forskning koordineras från Karolinska Institutet

Karolinska Institutet ska koordinera ett stort forskningssamarbete inom EU om neuroldegenerativa sjukdomar, Parkinsons sjukdom och Alzheimers. I samarbetet ingår forskare från 22 länder och den totala budgeten är på över 90 miljoner kronor.
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , | Stängt för kommentarer

Bakterieavväpnare aktiverar fiberbildning hos parkinsonprotein

Samma substans som bromsar bakteriers infektionsförmåga kan påskynda fiberbildning av det protein som är delaktigt i utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Studien visar hur viktig grundforskning är för att förstå eventuella sidoeffekter då läkemedelskandidater växelverkar med olika målproteiner.  Det är forskare vid Umeå universitet som publicerat undersökningen i den senaste utgåvan av den ansedda tidskriften Journal [...]
Publicerat i Nyheter, Uncategorized | Också med nyckelorden , , | Stängt för kommentarer

Alzheimersskadorna uppstår tidigt

De första förändringarna i hjärnan hos en person med Alzheimers kan ses redan tio år i förväg – tio år innan personen i fråga blivit så dålig att han eller hon kan få sin sjukdomsdiagnos. Det visar en ny studie från Lunds universitet, ledd av Oskar Hansson. Parkinsonfonden stödjer Oskar Hanssons forskning.
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , , | Stängt för kommentarer

Parkinson och alzheimer kostar samhället allt mer

De neurodegenerativa sjukdomarna parkinson och alzheimer har prevalenser omkring 22 000 respektive     100 000 i Sverige. Ungefärlig årlig direktkostnad per patient för parkinson är 76 000 kronor och för demens 87 000 kronor. I direktkostnad inkluderas medi­cinska resurser som öppenvårdsbesök, slu­ten­vård, hembesök, telefonsamtal m m men inte förlorad produktion, belastning på närstående etc. Ännu finns inte några kliniskt tillgängliga behandlingar [...]
Publicerat i Nyheter | Också med nyckelorden , | Stängt för kommentarer

Epilepsimedicin kan bevara neuroner

Läkemedel som idag används mot epilepsi, kan vara effektiva också mot alzheimer och Parkinsons sjukdom. Vid försök i laboratorium överlevde nervceller längre när de fick epilepsiläkemedlen, enligt Vetenskapsradion.
Publicerat i Forskning och Nyheter | Nyckelord | Stängt för kommentarer