• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Ny metod ökar tillgången på embryonala stamceller

En ny metod gör det möjligt att i stor skala få fram mänskliga embryonala stamceller av hög klinisk kvalitet. Det går dessutom att göra utan att något embryo dödas. Upptäckten innebär ett stort kliv framåt för stamcellsforskningen och för de stora förhoppningar som finns om att kunna ersätta skadade celler och på så sätt bota svåra sjukdomar som diabetes och Parkinsons sjukdom. Läs vidare »

Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Tidiga minnesstörningar vanligt vid Parkinsons sjukdom

En betydande andel patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av kognitiva nedsättningar som minnes- och uppmärksamhetsproblem redan tidigt i sjukdomsförloppet. Nedsatt kognition är i sin tur kopplat till demensutveckling inom några år, enligt den avhandling som Magdalena Eriksson Domellöf försvarar vid Umeå universitet, den 13 december. Läs vidare »

Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Läkemedel visade effekt mot psykos vid parkinson

Ett nytt läkemedel har i en studie visat tecken på att kunna hjälpa personer med Parkinsons sjukdom och samtidig psykos. Läs vidare »
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Hopp för piller mot Alzheimers

Svenska Dagbladet rapporterar om lovande försök för att hitta bot för Parkinsons sjukdom respektive Alzheimers sjukdom. Läs vidare »

Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Immunterapi- framtidens behandling av Parkinsons sjukdom?

Lewykroppar är långa olösliga proteintrådar som anses ligga bakom Parkinsons sjukdom och Lewy body demens. I sitt avhandlingsarbete vid Uppsala universitet har Therese Fagerqvist, vars forskning Parkinsonfonden stödjer, framställt antikroppar som specifikt binder till de skadliga förstadierna till Lewykroppar och som genom antikroppsbehandling visat sig kunna minska nivåerna av skadliga proteiner i det centrala nervsystemet hos möss. Läs vidare »

Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , , | Stängt för kommentarer

Inflammation kopplas till tankeförmåga och depression vid Parkinsons sjukdom

Symptom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga är växande måltavlor inom parkinsonforskningen. Aktuella forskningsresultat visar att dessa så kallade icke-motoriska besvär påverkar livskvalitén i samma utsträckning som de karaktäristiska rörelseproblemen. Läs vidare »

Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer