• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Trötthet

Parkinsonsjuka upplever ofta en trötthet, s k fatigue. Det kan vara ren fysisk trötthet men även hjärntrötthet. För att inte låta trötthet förstöra den sociala samvaron måste man planera sina aktiviteter.

Körförmågan vid Parkinson
Trötthet är en bidragande orsak till att körförmågan vid Parkinson kan försämras. Det finns flera! I Parkinson Journalen 1 2008 beskrivs situationen mer ingående.

Orion Pharma har gett ut en foldern om fatigue, “Fatigue vid Parkinsons sjukdom”. Beställ den hos Orion Pharma.

Ladda ner som PDF
Körförmåga hos äldre PJ 1 2008

Ladda ner som PDF

Fatigue Severity Scale ( FSS)