• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Symptom

6a

Symtomen vid Parkinsons sjukdom:

1. Nedsatt rörlighet: Det mest karakteristiska debutsymtomet är en stundvis uppträdande darrning i ena sidans arm, ben eller i båda. Någon gång kan det börja samtidigt i bägge sidorna av kroppen. Oftast uppträder samtidigt en diskret nedsättning av förmågan till finmotorik i handen, vilket medför en fumlighet med svårigheter att skriva, knäppa knappar med mera. Det kan också finnas en svårighet att få med sig benet och minskade pendelrörelser i armen när man går.
Ibland börjar besvären med värk och rörelsesvårigheter i någon del av kroppen, vanligast i skuldran eller vaden på ena sidan. Värken orsakas av ofrivillig muskelspänning.
I medicinskt språk talar man om en karakteristisk triad av motoriska symtom: tremor (darrning), hypokinesi (rörelsehämning, långsamhet och nedsatt rörlighet) samt muskelrigiditet (ofrivillig muskelanspänning), vilka är typiska tecken till påverkan av hjärnans ”basala ganglier” (djupt liggande öar av nervceller).
2. Risk för depression: Ibland åtföljs de motoriska besvären med en tendens till nedstämdhet och ointresse eller apati. Det kan vara tecken till en begynnande depression.
3. Kognitiva besvär: Påverkan på tankeskärpa, koncentrationssvårigheter och ibland förlångsammat tankeflöde. Dessa besvär är ofta lindriga under de första åren av sjukdom men kan sätta ned arbetsförmågan.
4. Symtomfluktuationer och övriga symtom: Ibland uppträder dubbelseende, besvär från mag-tarmkanalen m.m. men dessa symtom brukar vara relativt lindriga. Ett större bekymmer är att effekten av läkemedlen kan bli ojämn under dagen. Periodvis kan läkemedlets effekter avta och något senare tillta igen. Symtomen återkommer då tidvis under dagen mer eller mindre starkt. Detta fenomen uppträder efter några år av sjukdom och brukar benämnas ”symtomfluktuationer”
Varför och hur uppkommer symtomen?
Symtomen vid Parkinsons sjukdom framkallas av en långsamt tilltagande brist på signalsubstansen dopamin i olika delar av hjärnan, främst de basala ganglierna. Dopaminet finns lagrat i nervceller och mängden minskar i takt med att man sakta förlorar dessa nervceller. Orsaken till cellförlusten är ännu okänd.
Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra. När det uppstår en brist på dopamin förlorar vi en del av förmågan att starta och styra kroppsrörelser. Ju större bristen är desto mer uttalade blir symtomen. All rörlighet som styrs av viljan påverkas, även tal och sväljförmåga. Den process med vilken man förlorar dopaminet går mycket långsamt (vanligen under årtionden).