• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Parkinsons sjukdom

3
Parkinsons sjukdom (Parkinson) är en progressiv neurologisk sjukdom som anses vara en av de vanligaste neurologiska åkommorna. Parkinson är en komplex nervsjukdom som påverkar flera signalsystem. Vid Parkinson förlorar den sjuke vissa specifika nervceller, vilket leder till de typiska huvudsymtomen tremor (skakningar), stela muskler och långsamma rörelser. Alla personer med Parkinson har individuella symtom. Det är t.ex. inte alla som har skakningar och vissa har stelhet som det huvudsakliga symtomet. Med moderna läkemedel kan symtomen kontrolleras allt bättre.
Vid Parkinson sker en nedbrytning av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. En liknande nedbrytning sker naturligt med åldrandet, men vid Parkinson är processen mycket snabbare. Sjukdomen påverkar även andra signalsystem i hjärnan ex. serotonin och noradrenalin. Parkinson har fått sitt namn efter den engelske läkaren, James Parkinson (1755–1824), som identifierade de symtom som är typiska för sjukdomen i sin skrift “An essay on the shaking palsy”.
Det är ännu inte klarlagt vad som orsakar Parkinson. Vissa gifter, t.ex. mögelgifter och syntetiska droger kan leda till Parkinson. Dessutom finns det vissa gener som kan utlösa Parkinson om de skadas. Omfattande hjärnskada kan också leda till Parkinsonsymtom.

Ladda ner som PDF

Parkinsons sjukdom Lundbeck