• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Min profil

HUR MÅR JAG IDAG OCH VAD VILL JAG FÖRÄNDRA?

Parkinson är en mycket individuell sjukdom och bör behandlas individuellt. Vissa symtom besväras man mer av än andra. Andra symtom blir lindrigare eller t o m försvinner vid rätt behandling.

Vill du skapa din personliga profil och se hur du mår idag? Och ta med till doktorn vid nästa besök så att du kan få hjälp att må bättre?

Här kan du klicka i vilka symptom som besvärar dig mest för tillfället. Du kan också markera vilka av dessa symptom som du helst av allt vill påverka. Även rörligheten under dagen, medicineffekten samt förbättringar under behandlingen kan följas upp.

Vill du veta var du kan få hjälp? Formuläret ger dig tips om vem du kan kontakta.
Vem vänder jag mig till PDF

Vill du föja upp din medicins effekt? Formuläret hjälper dig att identifiera dina symptom.
Följ upp din medicins effekt PDF

Ett schema som hjälper dig att följa upp hur du mår under dygnet är en ON-OFF schema. Det ifyllda formuläret är lätt att ta med till doktorn och ha det som underlag för diskussion om  behandlingsstrategier.
ON OFF schema PDF

Din personliga profil lagras inte med hänsyn till din integritet, men du kan skriva ut och spara det för framtiden. Förhoppningsvis kommer du att få hjälp och då kan du se och glädja dig åt en positiv utveckling. Var du kan få hjälp hittar du också på denna sida!

Mina Symptom
Inte alls Svag Mellan Stark Symptom jag vill åtgärda
Andningsbesvär
Balansproblem
Blodtrycksfall, svimning
Blåsbesvär
Darrning/Skakning
Depression
Dubbelseende
Fot- och tåmuskelkramper
Fumlighet
Förstoppning
Förvirring
Gångstopp
Hallucinationer, illusioner
Illamående, kräkningar
Iniativlöshet, apati
Kramper
Lungsäcksretning
Ländryggsvärk
Mardrömmar
Muntorrhet
Muskelproblem - knäna viker sig
Muskelvärk
Nattliga vändsvårigheter
Ofrivilliga ansikts- och munrörelser
Ofrivilliga arm- och kroppsrörelser
Oro,ångest
Rastlösa ben
Salivflöde
Sexuella problem
Skrivsvårigheter
Startsvårigheter
Stelhet
Sur mage
Svettningar
Sväljsvårigheter
Slåss i sömnen
Smärta
Stressproblem
Sömnbesvär
Talsvårigheter
Trötthet
Tugg- och sväljsvårigheter
Tåsläpande gång
Yrsel
Namn:
Effekt av min medicinerig
Upplevs inte under dagen Upplevs under dagen Upplevs under dagen men lindras ofta efter medicindos Symptom jag vill åtgärda
Skakningar
Långsama rörelser
Humörsvängningar
Stelhet
Smärta/värk
Minskad fingerfärdighet
Svårt att tänka klart
Ångest/oro/panikattacker
Muskelkramper
Namn:
GDS-20-skalan
Ja Nej Symptom jag vill åtgärda
Är du i grund och botten nöjd med ditt liv?
Har du gett upp många aktiviteter och intressen?
Tycker du att ditt liv är tomt?
Blir du ofta uttåkad?
Är du oftast på gott humör?
Är du rädd att något ska hända dig?
Känner du dig oftast glad och nöjd?
Känner du dig ofta hjälplös?
Vill du hellre stanna hemma än gå ut och prova nya sysselsättningar?
Tycker du att du har fler problem med ditt minne än de flesta andra?
Tycker du det känns bra att leva?
Känner du dig tämligen värdelös som du är nu?
Känner du dig full av energi?
Tycker du att din situation är hopplös?
Tycker du att de flesta andra har det bättre än du?
Har du svårt att somna och/eller vaknar tidigt på morgonen?
Är du ofta orolig och ängslig?
Kan du ibland känna så kraftig oro att det känns outhärdligt?
Har du ofta smärtor och/eller värk i kroppen?
Oroar du dig ofta för att du har en kroppslig sjukdom?
Namn:
Parkinson Sömnskala (PDSS)
Ja Nej Symptom jag vill åtgärda
Den genomsnittliga sömnkvaliten har varit
Har du svårt att somna på kvällarna?
Känner du "oro" eller "rastlöshet" i ben eller armar om nätterna, som stör din sömn?
Har du svårt att sova gott under hela natten?
Ligger du och "skruvar" dig i sängen?
Besväras du av "oroliga" drömmar på nätterna?
Besväras du av nattliga hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)?
Går du upp på nätterna för att kasta vatten?
Besvärsas du av urininkontinens (urinläckage) pga rörelsesvårigheter under off-perioder?
Upplever du domningar eller krypningar (pirrningar, stickningar) i armar eller ben som gör att du vaknar om nätterna?
Har du smärtsamma muskelkramper i armar eller ben som stör nattsömnen?
Vaknar du tidigt på morgonen med armar och ben i smärtsam ställning (läge)?
Har du tremor (skakningar, darrningar) när du vaknar?
Känner du dig trött och sömning när du vaknar på morgonen?
Har du oväntat somnat in under dagtid?
Namn:
Övrigt
Inte alls Medel Stark Symptom jag vill åtgärda
Balansproblem
Blodtrycksfall, svimning
Blåsbesvär
Namn: