• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Diagnos

7a
Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

Det finns tyvärr inga prov eller röntgenundersökningar som kan svara på frågan om man har Parkinson eller inte. Diagnosen ställs vid undersökning hos läkare. När man är nyinsjuknad har man vanligen endast ett eller två av de symtom som beskrivs ovan. Finner man dem och inget annat vid kroppsundersökningen så blir diagnosen ”Möjlig Parkinsons sjukdom”. Efter några års observation och förnyad undersökning kan diagnosen sedan ställas med större säkerhet.

Vilka kan vara tidiga tecken på Parkinson?

Subjektiva klagomål på stelhet, lättare skakningar vid vila i händer, armar och ben och dålig balans kan vara tidiga tecken på Parkinsons sjukdom, och de kan uppträda långt innan sjukdomen kan diagnostiseras med sedvanliga neurologiska undersökningar. Tidiga tecken kan också vara stelhet och smärtor i ryggen, viss fumlighet m m. Förstoppning, våldsamt utlevda mardrömmar, försämrat luktsinne och depression är några mindre kända symtom. Alla kan vara tidiga tecken på sjukdomen, flera år innan stelheten eller skakningar börjar bli ett problem.

Hur känner doktorn igen att det är Parkinson?

Ladda ner PDF

Hur känner man igen att det är Parkinson?