• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Parkinsonfonden

Parkinsonfondens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor och har inget statligt stöd. Stöd Parkinsonforskningen!

silvia

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är en ideell stiftelse som genom sin verksamhet skapar resurser för forskning gällande Parkinsons sjukdom. Verksamheten bygger helt på frivilliga gåvor och har inget statligt stöd. Stiftelsen är befriad från arvs- och gåvoskatt. Både styrelsen och dess vetenskapskommitté arbetar helt ideellt. H.M.Drottning Silvia är beskyddare av Parkinsonförbundets Forskningsfond/Parkinsonfonden.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.

Anslagsutdelning 2008
Behovet av mer resurser till Parkinsonforskningen är fortfarande stort. Under 2008 har totalt ansökts om drygt 22 miljoner kronor och Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond kunde dela ut 5,1 miljoner kronor, vilket var t o m något mer än föregående år, trots den rådande globala finanskrisen.
Tack vare Parkinsonfondens stöd har unga forskare kunnat påbörja projekt av stort intresse för Parkinsonforskning och behandling. Andra forskare har kunnat fortsätta sina påbörjade forskningsprojekt och därigenom bidragit till att behålla spjutspetsforskningen i landet. Åke Ljungdahl-priset som Parkinsonfonden delar ut, stimulerar också unga forskare att ägna sig åt mer parkinsonforskning.

Kostnaderna, exklusive anslag och resebidrag har uppgått till 437 400 kronor vilket utgör 11 % av intäkterna.

Mer information finns på  www.parkinsonfonden.se