• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Parkinsonakademien

Parkinsonakademien i Lund, utvecklar den kliniska parkinsonforskningen i landet. Läs hur grundforskning och patientnära forskning knyts samman.

logospa

Svenska Parkinsonakademien

Den Svenska Parkinsonakademien (SPA) etablerades i mars 2007 i Lund. Initiativet togs av Parkinsonförbundets Forskningsfond/Parkinsonfonden, vars ordförande, Susanna Lindvall, är en av ledamöterna i akademiens styrgrupp. Svenska Parkinsonakademien i Lund, syftar till att utveckla den kliniska parkinsonforskningen i landet genom att skapa en unik interaktion mellan grundforskning och klinisk forskning vid Lunds universitet.

Där man sammanför lovande unga kliniska forskare (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter) och ger dem ett avancerat forskningsprogram inom gränsöverskridande klinisk forskning. Svenska Parkinsonakademien är tänkt att bli en dynamisk miljö av banbrytande karaktär, genom vilken framtida neuroforskare och kliniker bibehåller och utvecklar spetsforskning inom Parkinsons sjukdom (PS) i Sverige. Därmed skulle Sverige återigen kunna bli ett ledande land inom klinisk PS forskning. Detta skulle stärka förutsättningarna för forskningsgenombrott av direkt betydelse för vården av patienter med PS. Några av dem som stödjer Svenska Parkinsonakademien är Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och AFA Försäkring.

Mer information finns på www.parkinsonakademin.se