• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Rehabilitering

Rehabilitering är en viktig del av behandlingen.

Den viktiga rehabiliteringen

Behandlingen vid Parkinsons sjukdom kan liknas vid en trebent pall.
• Den medikamentella behandlingen är ett av benen.
• De kirurgiska åtgärderna (DBS) är ett annat ben.
• Rehabilitering är ett ben.
En trebent pall faller om ett enda, oavsett vilket, av benen sviktar!
Läkemedlens betydelse för Parkinsonsjuka behöver inte diskuteras.
Läkemedlen lever vi med dagligen och kirurgiska ingrepp som t ex DBS är high-tech, men Rehabilitering är varken high-tech eller närvarande under hela dagen. Därför finns det en risk att ”Rehabiliteringsbenet” lätt försvagas i den pressade ekonomiska situation som landstingen klagar på.

Ladda ner PDF

Rehabiliteringsenheter i Sverige

Rehabiliteringsenheter i Sverige

Målbeskrivning för rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

Målbeskrivning för rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

Ladda ner som PDF Träningsstrategi vid Parkinson

Delaying Mobility Disability in PD King 2009