• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Författararkiv:admin

Immunterapi- framtidens behandling av Parkinsons sjukdom?

Lewykroppar är långa olösliga proteintrådar som anses ligga bakom Parkinsons sjukdom och Lewy body demens. I sitt avhandlingsarbete vid Uppsala universitet har Therese Fagerqvist, vars forskning Parkinsonfonden stödjer, framställt antikroppar som specifikt binder till de skadliga förstadierna till Lewykroppar och som genom antikroppsbehandling visat sig kunna minska nivåerna av skadliga proteiner i det centrala nervsystemet [...]
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , , | Stängt för kommentarer

Inflammation kopplas till tankeförmåga och depression vid Parkinsons sjukdom

Symptom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga är växande måltavlor inom parkinsonforskningen. Aktuella forskningsresultat visar att dessa så kallade icke-motoriska besvär påverkar livskvalitén i samma utsträckning som de karaktäristiska rörelseproblemen.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Välkommen till informationsmöte kring Pumpbehandlingar och DBS vid Parkinsons sjukdom

Moderna, icke tablettbaserade terapier vid Parkinson! Välkommen till informationsmöte kring Pumpbehandlingar och DBS vid Parkinsons sjukdom. Mötena i höst hålls Umeå 12 september, Stockholm 2 oktober och Lund 8 oktober. Se tider och platser!
Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer

1,6 miljoner kr till forskningsprojekt som förbättrar analys av Parkinsons

KK-stiftelsen har beslutat att ge Jerker Westin, lektor vid Högskolan Dalarna, 1,6 miljoner för ett projekt som ska vidareutveckla en testmiljö där surfplattor används för sjukdomsanalys. Testmiljön kan underlätta för läkare att identifiera sjukdomsbild och förbättra medicinering för patienter med Parkinsons sjukdom.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Elström sätter fart på hjärnans signalsubstanser

Efter mer än 30 år av elektrisk hjärnstimulering mot Parkinsons sjukdom är det ännu oklart varför metoden fungerar. Nu visar klinisk forskning vid Linköpings universitet att elstötarna verkligen ökar frisättningen av det nödvändiga signalämnet dopamin.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Långtidsproblem vid Parkinsonbehandling

Långvarig behandling med L-dopa kan leda till förändringar i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, skriver Nina Nevalainen i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 8 februari
Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Upptäckt kan hjälpa parkinsonsjuka

Det är de ytliga delarna av hjärnan — och inte de djupare — som blir överkänsliga för medicinen mot parkinson. Det har svenska forskare upptäckt, rapporterar Ekot.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Transplantation av hjärnceller i början på 2013

Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt slag i Europa på över 10 år.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Protein var orsak till parkinson hos möss

När en variant av proteinet alfa-synuklein injiceras i hjärnan utvecklas Parkinsons sjukdom, enligt en studie på möss i tidskriften Science. Fyndet kan bli en viktig pusselbit för att förstå hur sjukdomen uppstår.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

I MIG: Konstbok försöker förstå Parkinsons sjukdom

 I MIG är en konst- och fotobok som söker förstå sjukdomen Parkinson. Genom att beskriva symptomen separat, tillsammans med fotoserier om verkligheter, närmar sig boken sitt ämne på ett varligt och nyskapande sätt. Boken I MIG har upplevelser, inte medicinska termer, i fokus. Medverkar gör: Kim Anderzon, Lill Lindfors, Michael Nyqvist, Nina Lekander, Caroline Krook, Ewa [...]
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer