• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Författararkiv:admin

Stamcellstransplantationer för Parkinsons rycker allt närmre

Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller. Dessa celler bär samma egenskaper som de dopaminneuroner vi hittar i den mänskliga hjärnan. Parkinsonfonden stödjer Malin Parmars forskning.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Brister i behandling av svårt parkinsonsjuka

Bara 22 procent av personer med svår Parkinsons sjukdom i Sverige får tillgång till behandling som är anpassad för det senare skedet av sjukdomen, det vill säga pumpbehandling eller neurokirurgi. Bäst i landet är Västerbotten med 45 procent och sämst är Värmland med 11 procent. Det visar en ny jämförelse baserad på behandlings- och läkemedelsstatistik [...]
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , , | Stängt för kommentarer

Årlig blodtryckskoll kan främja bättre hälsa hos Parkinson- och demenspatienter

Årlig blodtryckskontroll kan öka chanserna att tidigt fånga upp patienter med Parkinson eller Lewy body demens vars minne och kognition riskerar att ta skada. Det menar forskare vid Lunds universitet med stöd i bland annat en ny avhandling.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Ny parkinsonbehandling

Ett nytt sätt att dosera det vanligaste läkemedlet, L-dopa, mot Parkinsons sjukdom har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsalabaserade företaget Sensidose.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Mångsidigt protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom förtvinar de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik. Forskningen för att ta fram nya behandlingar riktar därför oftast in sig på att rädda eller återställa just dessa celler. I en ny studie från Lunds universitet angriper forskare sjukdomen från ett annat håll, genom att tidigt aktivera hjärnans ”totalförsvar”. Parkinsonfonden stödjer studien.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer

Specialdesignade antikroppar kan riktas mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Parkinsonfonden är en av de som stödjer denna viktiga forskning: Stora satsningar pågår för att oskadliggöra små – men giftiga – proteinsammansättningar som uppstår vid bland annat Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att designa antikroppar som är specifikt inriktade mot de skadliga proteinerna. [...]
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , , | Stängt för kommentarer

Ny metod ökar tillgången på embryonala stamceller

En ny metod gör det möjligt att i stor skala få fram mänskliga embryonala stamceller av hög klinisk kvalitet. Det går dessutom att göra utan att något embryo dödas. Upptäckten innebär ett stort kliv framåt för stamcellsforskningen och för de stora förhoppningar som finns om att kunna ersätta skadade celler och på så sätt [...]
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Tidiga minnesstörningar vanligt vid Parkinsons sjukdom

En betydande andel patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av kognitiva nedsättningar som minnes- och uppmärksamhetsproblem redan tidigt i sjukdomsförloppet. Nedsatt kognition är i sin tur kopplat till demensutveckling inom några år, enligt den avhandling som Magdalena Eriksson Domellöf försvarar vid Umeå universitet, den 13 december.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Läkemedel visade effekt mot psykos vid parkinson

Ett nytt läkemedel har i en studie visat tecken på att kunna hjälpa personer med Parkinsons sjukdom och samtidig psykos.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , | Stängt för kommentarer

Hopp för piller mot Alzheimers

Svenska Dagbladet rapporterar om lovande försök för att hitta bot för Parkinsons sjukdom respektive Alzheimers sjukdom.
Publicerat i Nyheter | Nyckelord , , | Stängt för kommentarer