• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Stamcellstransplantationer för Parkinsons rycker allt närmre

Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller. Dessa celler bär samma egenskaper som de dopaminneuroner vi hittar i den mänskliga hjärnan. Parkinsonfonden stödjer Malin Parmars forskning. 

Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller. Dessa celler bär samma egenskaper som de dopaminneuroner vi hittar i den mänskliga hjärnan.
 
- Den här studien visar att vi nu kan producera fullt fungerande dopaminceller från stamceller. Dessa celler har samma förmåga som hjärnans normala dopaminceller att skicka utskott som når fram till och integrerar i precis rätt område i hjärnan. Detta har varit vårt mål under en lång tid, och nästa steg är att producera dessa celler i större skala under de säkerhetsföreskrifter som krävs för klinisk applikation. Vår förhoppning är att de ska vara redo för kliniska studier om cirka tre år, säger Malin Parmar, forskargruppsledare vid Lunds universitet.
 
Hjärncellstransplantationer med dopaminceller från mänskliga foster har redan utförts vid ett par tillfällen, med varierande resultat. Under det senaste decenniet har EU-nätverket TRANSEURO jobbat hårt för att få en ny och förbättrad klinisk studie på fötter. Det ögonblicket är nu här. Under de närmaste månaderna kommer ett fåtal patienter att transplanteras med just fosterceller i Lund och Cambridge.
 
TRANSEURO-studien har drivit forskningsfältet framåt och skapat nytt hopp om cellterapi för Parkinsons sjukdom som en framtida behandling. Men de fetala dopaminceller som kommer att användas inom TRANSEURO för med sig vissa begränsningar, menar Malin Parmar.
 
-Framförallt är det avgörande svårigheter kopplade till den faktiska tillgången på fosterceller. Logistiken kring insamlingen av dessa celler beror i allt för stor utsträckning på externa faktorer som inte går att kontrollera. Man kan inte heller kvalitetstesta cellerna innan transplantation. Dessa problem försvinner om de stamcellsderiverade dopamincellerna blir tillgängliga i kliniken. Detta skulle innebära att behandlingen kan göras tillgänglig för större patientgrupper.
 
Publikation:
 
“Human ESC-Derived Dopamine Neurons Show Similar Preclinical Efficacy and Potency to Fetal Neurons when Grafted in a Rat Model of Parkinson’s Disease”
 
Shane Grealish, Elsa Diguet, Agnete Kirkeby, Bengt Mattsson, Andreas Heuer, Yann Bramoulle, Nadja Van Camp, Anselme L Perrier, Philippe Hantraye, Anders Bjorklund, Malin Parmar
 
Cell Stem Cell, Volume 15, 6 November 2014
 
Kontakt
Malin Parmar, forskargruppschef och docent i neurobiologi, Lunds Universitet
 
Tel: 046-222 06 20, mobil: 070-982 39 01, e-post: Malin.Parmar@med.lu.se
 
Jens Persson
Källa: Lunds universitet, Publicerad: 2014-11-06 18:36
Parkinsonfonden stödjer Malin Parmars forskning.