• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Brister i behandling av svårt parkinsonsjuka

Bara 22 procent av personer med svår Parkinsons sjukdom i Sverige får tillgång till behandling som är anpassad för det senare skedet av sjukdomen, det vill säga pumpbehandling eller neurokirurgi. Bäst i landet är Västerbotten med 45 procent och sämst är Värmland med 11 procent. Det visar en ny jämförelse baserad på behandlings- och läkemedelsstatistik som tagits fram av Parkinsonförbundet.

– Det är inte rimligt att det ska vara så stora skillnader mellan landstingen. För den som lever med Parkinsons sjukdom kan inadekvat behandling innebära många förlorade år och ge en klart sämre livskvalitet. En individuellt anpassad behandling kan ge ett längre och bättre liv, säger Bo Jäghult ordförande i Parkinsonförbundet.

Ungefär 22 000 män och kvinnor i Sverige är drabbade av Parkinsons sjukdom. Sjukdomen förvärras med tiden och drygt 3 000 personer har parkinson i det senare skedet, så kallad komplikationsfas. Av dem får bara var femte person, 22 procent, tillgång till anpassad behandling med hjälp av pump eller neurokirurgi. Skillnaderna mellan landstingen är dock stora. I Västerbotten och Uppsala får exempelvis fyra gånger fler tillgång till pumpbehandling och neurokirurgi jämfört med i Värmland, som är sämst i landet. Även Stockholm ligger ganska lågt i jämförelsen, där endast 19 procent av de som har parkinson i komplikationsfas får tillgång till dessa behandlingsformer.

– Ett exempel på hur landstingen skulle kunna jämna ut skillnaderna är att använda sig mer av modern teknik, så som telemedicin. Via videolänk kan fler få tillgång till specialistläkare med möjlighet till utredning för att optimera sin behandling. Idag är det alldeles för få patienter som ens kommer till utredning, säger Bo Jäghult.

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom med besvär som rörelsestörningar med långsamhet, skakningar, stelhet och balansproblem. Sjukdomen innebär också ofta psykisk påverkan med ökad oro och depression. Vissa parkinsonsjuka får också minnesstörningar, vilket måste behandlas särskilt. Sjukdomsförloppet fortskrider långsamt.

Om undersökningen
Parkinsonförbundet har gått igenom statistik från Socialstyrelsens läkemedels- och patientregister från andra halvåret 2013 och funnit stora skillnader i hur personer med parkinson i komplikationsfas behandlas. Behandling för denna patientgrupp kan ofta kräva neurokirurgi eller pumpbehandling. Undersökningen visar dock att många inte får tillgång till denna behandling. I kategorin patienter med svår parkinson finner vi bland annat patienter som haft Parkinsons sjukdom i minst fem år och som använder minst tre olika parkinsonläkemedel. Jämförelsen har tagits fram med stöd av biopharmaföretaget AbbVie AB.

Bilagor:
Tabell: Landsting och regioner rankade efter andel neurokirurgi och pumpbehandling
Fakta om Parkinsons sjukdom

För mer information
Bo Jäghult, ordförande Parkinsonförbundet, 070-540 50 01, bo.jaghult@parkinsonforbundet.se

Tabell: Landsting och regioner rankade efter andel neurokirurgi och pumpbehandling  

Landsting/region Antal personer med svår parkinson som får neurokirurgi eller pumpbehandling       Antal personer   med svår parkinson utan neurokirurgi  eller      pumpbehandling    Andel    neurokirurgi eller     pumpbehandling  Ranking
Västerbotten 52 64 45% 1
Uppsala 33 48 41% 2
Kalmar 29 55 35% 3
Kronoberg 24 52 32% 4
Gävleborg 28 63 31% 5
Norrbotten 28 61 31% 5
Västmanland 29 68 30% 7
Västernorrland 23 57 29% 8
Dalarna 21 57 27% 9
Jämtland 11 33 25% 10
Blekinge 11 35 24% 11
Jönköping 34 106 24% 11
Östergötland 39 132 23% 13
Gotland 6 23 21% 14
Sörmland 15 61 20% 15
Halland 20 84 19% 16
Stockholm 102 424 19% 16
Västra Götaland 85 374 19% 16
Skåne 72 416 15% 19
Örebro 10 56 15% 19
Värmland 14 109 11% 21
Riket 686 2378 22%  

Uppgifterna i tabellen är hämtade från Socialstyrelsens läkemedels- och patientregister under andra halvåret 2013

Fakta om Parkinsons sjukdom
 

 • Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom med ett progressivt förlopp.
 • Ungefär 22 000 män och kvinnor i Sverige är drabbade av Parkinsons sjukdom. Ytterligare 14 000 förväntas få diagnosen de närmaste åren beroende på den demografiska utvecklingen och på att diagnosmetoderna blir bättre. Även om de flesta drabbas efter 65 års ålder, är 15 procent av dem som får diagnosen yngre än 50 år.
 • Parkinson orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin av okänd anledning förtvinar och dör. Än så länge finns inget botemedel mot Parkinsons sjukdom men symptomen kan mildras med rätt medicinering vid rätt tidpunkt.
 • Huvudsakliga besvär är rörelsestörningar med långsamhet, skakningar, stelhet och balansproblem. Många patienter har också andra typer av symptom som kan vara mycket besvärande i det dagliga livet. Det kan handla om exempelvis minnessvikt, sömnrubbningar, mag- och tarmproblem, smärta, ångest och depression.
 • Sjukdomssymptomen kan behandlas med läkemedel eller neurokirurgi som förbättrar i vardagen. Rätt behandling kan ge ett längre och bättre liv.

Ytterligare information

 • Se Parkinsonförbundets film om Patientmakt och rätten till adekvat behandling
 • Mer information om Parkinsons sjukdom; parkinsonguiden.se

Parkinsonförbundet verkar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka och personer med parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga. Förbundet finns representerat i hela landet och har 8 500 medlemmar, varav 5 500 parkinsonsjuka.