• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Ny metod ökar tillgången på embryonala stamceller

En ny metod gör det möjligt att i stor skala få fram mänskliga embryonala stamceller av hög klinisk kvalitet. Det går dessutom att göra utan att något embryo dödas. Upptäckten innebär ett stort kliv framåt för stamcellsforskningen och för de stora förhoppningar som finns om att kunna ersätta skadade celler och på så sätt bota svåra sjukdomar som diabetes och Parkinsons sjukdom.

I dag hämtas mänskliga embryonala stamceller ur tidiga embryon som har blivit över vid IVF-behandling. Därefter är embryona inte längre livsdugliga. I USA har det därför inte varit tillåtet att hämta embryonala stamceller med denna metod. Sverige har haft en mer tillåtande hållning. Här har det varit möjligt att hämta stamceller ur överblivna, tidiga IVF-embryon, förutsatt att de som lämnat ifrån sig ägg och spermier gett tillåtelse.

Under ledning av Karl Tryggvason, professor i medicinsk kemi vid Karolinska Institutet och professor vid Duke-NUS Graduate Medical School i Singapore, tillsammans med professor Outi Hovatta vid Karolinska Institutet, har nu en internationell forskargrupp tagit fram en metod som gör det möjligt att använda en enda cell ur ett åtta celler stort embryo. Detta embryo går sedan att frysa ned igen och – rent teoretiskt – placera i en kvinnas livmoder. Metoden används redan vid så kallad PGD-behandling, där man gör genetisk analys av en enda cell i ett IVF-embryo för att upptäcka svåra ärftliga sjukdomar. Finns inte de förs embryot in en kvinnans livmoder där det kan växa till ett friskt barn.

- Vi vet alltså att ett embryo är livsdugligt även om man tar bort en cell. Det innebär en stor etisk skillnad, säger Karl Tryggvason.

Den enda stamcellen odlas sedan på en matta av ett mänskligt lamininprotein kallat LN-521. Där kan stamcellen dela sig till många fler utan att kontamineras. Tidigare har odlingen skett på till exempel proteiner från djur eller på andra mänskliga celler, som har smutsat ned stamcellerna genom ohämmad produktion av tusentals proteiner.

 Vi kan odla stamcellerna i en kemiskt definierad miljö med klinisk kvalitet. Det betyder att man kan producera stamceller i stor skala med den precision som krävs vid läkemedelsproduktion, säger Karl Tryggvason.

Embryonala stamceller är pluripotenta och kan utvecklas till alla celltyper. De skulle alltså kunna bli dopaminproducerande celler, insulinproducerande celler, hjärtmuskelceller eller ögonceller, för att nämna endast några av de förhoppningar som finns knutna till cellterapi med stamceller.

 Med den här tekniken är tillgången på mänskliga embryonala stamceller inte längre ett problem. Det kommer bli möjligt att bygga upp en bank där stamcellerna kan matchas efter vävnadstyp, något som är viktigt för att förhindra avstötning vid transplantationer, säger Karl Tryggvason.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Söderbergs Stiftelse, AFA försäkring, Sigrid Juselius Stiftelse, EU:s sjunde ramprogram och National Medical Research Council i Singapore. LN-521 har utvecklats vid avdelningen för matrixbiologi, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet och marknadsförs i dag av bioteknikföretaget BioLamina som grundats av Karl Tryggvason.

Publikation:
Sergey Rodin, Liselotte Antonsson, Colin Niaudet, Oscar E. Simonson, Elina Salmela, Emil M. Hansson, Anna Domogatskaya, Zhijie Xiao, Pauliina Damdimopoulou, Mona Sheikhi, José Inzunza, Ann-Sofie Nilsson, Duncan Baker, Raoul Kuiper, Yi Sun, Elisabeth Blennow, Magnus Nordenskjöld, Karl-Henrik Grinnemo, Juha Kere, Christer Betsholtz, Outi Hovatta och Karl Tryggvason

Clonal culturing of human embryonic stem cells on laminin-521/E-cadherin matrix in defined and xeno-free environment
Nature Communications, online 27 January 2014, doi: 10.1038/ncomms4195.