• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Läkemedel visade effekt mot psykos vid parkinson

Ett nytt läkemedel har i en studie visat tecken på att kunna hjälpa personer med Parkinsons sjukdom och samtidig psykos.

Mer än hälften av alla patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av psykoser. Men vanliga antipsykotika förvärrar parkinson-symtomen och därför finns i dag ingen lämplig behandling för patientgruppen.

Nu pekar en fas 3-studie på att läkemedelskandidaten pimavanserin kan ge effekt.

I studien randomiserades 199 patienter till att under 6 veckor antingen få pimavanserin eller placebo. 37 procent av deltagarna som ingick i behandlingsgruppen förbättrades signifikant vad gäller psykotiska symtom. Det ska jämföras med 14 procent i kontrollgruppen. Enligt resultaten förbättrades även sömnen för patienterna som fick behandling och vårdgivarnas arbetsbörda minskade.

Men det var också fler i gruppen som fick läkemedel som avbröt på grund av oönskade sidoeffekter, tio jämfört med två i kontrollgruppen. Sammantaget var dock pimavanserin väl tolererat, enligt studien.

Forskarna drar slutsatsen att läkemedlet kan vara till nytta för patienter med parkinson och psykos.

Referens:

Cummings med flera. Pimavanserin for patients with Parkinson´s disease psychosis: a randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. Publicerad online den 1 November.

Samuel Lagercrantz
samuel.lagercrantz@dagensmedicin.se