FORSKNINGS­NYHETER 

Mer information om Parkinsons sjukdom hittar du på Parkinsonguiden.


 

Vill du ge en minnesgåva?

Du kan ge gåvan on-line på fondens hemsida.


 

AKTUELLT


PKG-klockan registrerar rörelser 

Läs senaste Parkinsonjournalen

Här kan du läsa tidigare nummer av Parkinsonjournalen.


Parkinsonförbundets styrelse

Vid förbundets kongress i maj 2017, valdes en ny styrelse och ersättare, på två år. Överst fr vänster: Tore Nordhamn, Kristina Hagström, Terje Helland, Bernt Johansson, Sven Pålhagen, Bernt Kruse och Stefan Stråhle. Nederst fr vänster: Eva Strandell, Lena Schalin, Eleonor Högström, Åsa Holmgren och Anne Johansson (Ingemar Gerbro saknas på bilden). Här finns mer information om styrelsen. På kongressen valdes även revisorer och valberedning.


I samband med Världsparkinsondagen 11 april, lanserade Parkinsonförbundet en serie animationsfilmer om en helt vanlig pappa som får Parkinsons sjukdom. Filmerna är producerade i samarbete med de nordiska parkinsonförbunden. Du hittar alla filmerna på Youtube.


Patientlagen fungerar inte

Patientlagen kom till 2015 för att ge patienterna mera makt över sin situation inom hälso- och sjukvården. Men sedan dess har deras ställning istället försämrats. Det konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en rapport. Läs artikeln "Patientlagens effekter sågas av myndighet" i SvD.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill ge patienterna en starkare ställning i sjukvården. Det räcker inte med lagstiftning för att stärka patientens ställning. Regeringen vill att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska prioritera de "allvarliga frågorna" om strukturen och organisationen inom sjukvården. Läs mer i SvDs artikel "Vården borde välkomna pålästa patienter".


Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats. Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


 

OPINION


Brister i Parkinsonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.


 

 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Yngre med Parkinson?

För dig som har Parkinson och är i yrkesverksam ålder finns nätverket NYP. På NYPs sidor kan du läsa om sådant som berör dig, exempelvis arbetslivsfrågor.